وقتدهی آنلاین کلینیک پریما

ارائه بهترین خدمات درمانی و مشاوره ای.

تصمیم آزادانه برای دریافت نوبت خدمات لاغری و زیبایی.

متنی بر حفظ ارزش های حقوق بیمار و حفظ حریم شخصی بیمار و رعایت استاندارد اصول رازداری بر انجام خدمات.

بیشترین میزان رسیدگی از نظر خدمات سلامتی به کلیه مراجعه کنندگان لاغری و زیبایی.

پیگیری دقیق وضعیت سلامتی و جسمانی در طول دوره ی درمان به صورت مداوم.

اطلاع رسانی و اعلام خطرات جسمانی و دریافت روش سلامتی کامل به طور دقیق.

[bookly-form staff_member_id=”1″ hide=”week_days,time_range”]

پشتیبانی وقتدهی آنلاین: 09936093428